Добро дошли на званичну презентацију ЈКП “Комуналне услуге” Алексинац.

 

Предузеће

Пословно име предузеће је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" АЛЕКСИНАЦ.

Скраћена ознака предузећа је:

ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац.

Лого предузећа симболише круг у коме је насликано слово К. Слово је обојено црном бојом и симболише назив предузећа, који је обојен валовима и то нараџастом и зеленом бојом. Ове 3 (три) боје симболишу три радне јединице, Зеленило, Чистоћу и Погребне услуге.

Време трајања привредног субјекта је неограничено, по принципз going concern

Регистарски број : 6102632056

Метични број : 20274328

Шифра делатности : 3811

ЈБКЈС : 81688

ПИБ : 104937224

 

Текући рачуни предузећа код пословних банака су :

- Vojvodjanska banka 325-9500800011212-72

- Banka Intesa 160-274400-18

- Halk banka 155-30496-90

- UniCredit banka 170-30012866000-07

 

 

ЈКП Комуналне услуге обављају следеће услуге / делатности :

Сакупљање отпада који није опасан, погребне и сродне делатности, остали непоменути специфични грађевински радови, услуге уређења и одржавања околине, гајање садног материјала, трговина на мало на тезгама и пијацама, друмски превоз терета, третман и одлагање отпада који није опасан, услуге осталог чишћења, остале услужне активности подршке пословању, остале непоменуте личне услужне делатности, изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара, поновна употреба разврстаних материјала.