ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА:

 

Одлагање отпада на градској депонији врши се према регулационом плану комплекса санитарне депоније чврстог комуналног отпада. Удаљеност депоније од центра града је 4 км. У близини исте нема извора водоснадбевања, заштићених природних добара. Главним Пројекатом за санацију депоније чврстог комуналног отпада у Алексинцу (2012 год), предвиђене су мере заштите животне средине и начин депоновања отпада.

 

Депонијa поседује: Електрични прикључак, Хидрант, Расвету, Стражарску службу 24 часа.

Контакт телефон градске депоније: 018/882-500

Пословођа Одељења Радне јединице Изношења и депоновања смећа - депоније :

Контакт телефон: +381 18 808-304