Историјат

 

Алексинац деценијама уназад спада у ред општина са изграђеном и негованом традицијом бриге о изгледу и чистоћи насеља. Од послератних година до данас пружање услуга сакупљања и одлагања смећа, одржавања чистоће и неге зелених површина обавља се на различите начине и на различите начине организовања.

 

Јавно Комунално предузеће “Комуналне услуге”, основано је 26.03.2007. године. Статус предузећа је јавно предузеће са имовином у власништву Републике Србије и оснивачем локалном самоуправом, где је имовина у власништву државе а управљање је у надлежности локалне самоуправе. Скраћено пословно име је ЈКП “Комуналне услуге” Алексинац.