Реч директора

 

Поштовани посетиоци,

ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац је основано 2007 године и од тада послује као привредни субјект основан од стране Оштине Алексинац за пружања јавних услуга одржавања хигијене града и Зеленила те прикупљања и збрињавања отпада. Током времена овим задужењима су придодати и брига о псима луталицама (прихватилиште), те прикупљање и разврставање примарно рециклабилног отпада као и пружање пијачних и погребних услуга.

Изазове трансформације јавног сервиса Овог ка тржишно оријентисаном субјекту смо схватили озбиљно, Тако да је започета реорганизација, рационализација и усвајање нових техногија, па су сходно нашем Великом залагању у последње 3 године остварени значајни резултати на пољу подизања првенствено КВАЛИТЕТЕ УСЛУГА, и потом на економичности, количини и врсти пружених УСЛУГА.

Погребне и пратеће активности, сахрањивање и пратеће активности, прирпема лешева за сахрањивање, и услуге гробара, изнајмљивање опремљеног погребног простора на гробљу, капеле и др

Наша стратегија је усмерена првенствено на пружање квалитетних УСЛУГА, што је потрошачима уистину Важно, те на тај начин настојимо задовољити њихова очекивања и од Њих направити задовољне кориснике. Општи изглед и хигијена нашег града су нам приоритети на којима ћемо и даље истрајати, без обзира на све потешкоће које се јављају.

Синдикална, као и општа и посебна права радника ће се и даље у потпуности поштовати, јер је едукован и задовољан радник императив и основна база за квалитетно и ефикасно извршавање преузетих обавеза.

с

У наредном периоду планирана је реализација развојних пројеката низа који ће за резултат имати побољшање унапређења КВАЛИТЕТА УСЛУГА И ефикасности рада предузећа, како би у већој мери што побољшало задовољене потребе наших потрошача.