Погребне услуге

 

Служба је задужена за спровођење општинске Одлуке о сахрањивању на простору Новог и Старог гробља у Алексинцу. Седиште службе погребних услуга налази се на Новом грубљу, где се могу се добити све информације у вези заказивања сахранa, закупа нових гробних места, уплата годишње накнаде за одржавање гробља и др.

Наведена Служба пружа следеће услуге:

- Одобрава сахране посмртних остатака умрлих лица на Новом и Старом гробљу,

- Издаје гробна места у закуп,

- Чува посмртне остатаке до сахрањивања у зато предвиђеним просторијама,

- Спроводи церемонију сахрањивања, као и друге радње у вези са сахрањивањем,

- Врши есхумацију посмртних остатака у складу са Законом,

- Уређује простор намењен за сахрањивање,

- Опрема и одржава објекате на гробљу који служе обављању погребних делатности (капеле, чуварске кућице, санитарне просторије, јавне чесме и сл.),

- Уређује и одржава путеве и стазе унутар гробља,

- Уређује и одржава простор између гробних места (али не и самих гробних места и обележја на њима, о чијем се одржавању старају искључиво корисници истих),

- Одржава зелене површине на гробљу, чишћење гробља и реда на гробљу,

- Уклања снег и лед унутар гробља,

- Обавља и друге послова који су у вези са уређењем и одржавањем гробља,

- Издаје сагласност са надзором за извођење каменорезачких радова.

Сахране се обављају сваког радног дана, изузев недеље, Божића и првог дана Ускрса.

Контакт телефон радним данима од 07.00 до 15.00 ч: *381 18 804510 лок. 113

Шеф службе за погребне услуге: Братислав Ђорђевић

Контакт телефон: +381 060 10 78 769